Úvod

Advokátní kancelář s generální praxí poskytuje široké spektrum právních služeb  v soukromém i veřejném sektoru. Klienty jsou české a zahraniční právnické a fyzické osoby. Advokátní kancelář poskytuje právní zastoupení především ve věcech občansko-právních (včetně práva nemovitostí a práva rodinného) a věcech trestně-právních. Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme všem klientům vysoce kvalifikovanou právní pomoc s osobním přístupem ke každému klientu, zachováním zásad profesní etiky a   přáním klienta.

Komunikace s klienty je možná v italském, ruském a anglickém jazyce.

Kancelář spolupracuje s externími daňovými poradci, soudními znalci, notáři, překladateli, exekutory a právníky specializujícími se na ne zcela obvyklé oblasti práva.